トップページ > 日本語教室

日本語教室にほんごきょうしつのご案内あんない(About Japanese classes)

①Panimulang klase sa Hapon “Hajimeyo! Nihongo”

Flyer ng klase ng wikang Hapon sa Lungsod ng Iwata (huli ng 2022)

★Mapa ng lugar
【1】Workpia Iwata

Lugar 【1】Workpia Iwata (Iwata-shi Mitsuke 2989-3) 【2】ONLINE (Zoom)
Araw at Oras 【1】Linggo 14:00-16:00   【2】Linggo 19:00-20:30
Nilalaman Alamin natin ang komunikasyon gamit ang Japanese sa pamamagitan ng dayalogo.
Para sa baguhan
Matrikula ¥ 0
Telepono 0538-37-4988 Fax 0538-37-4988
Paano Mag-aplay

【Huling termino】 Nobyembre – Marso:  11 session(Workpia) / 14 session (ONLINE)
・Panahon ng aplikasyon: Oktubre 3(Lun), 2022 – Oktubre 24(Lun), 2022
・Mag-click dito para mag-apply→Application Form
※Hindi mo magagawang punan ang form hanggang sa magsimula ang panahon ng aplikasyon.
※Kung ang bilang ng mga kalahok ay lumampas sa kapasidad, maaari kang hilingin na
 maghintay pakikilahok.
・Mga Hakbang sa Paglahok
 Punan ang application form → Pagkatapos ng ika-24, makikipag-ugnayan sa iyo ang
   secretariat kung maaari kang lumahok o hindi → Pumunta sa venue sa araw ng aplikasyon

Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan
Iwata Association for International Communications and Exchanges.
(Iwata Kokusai Koryu Kyokai)

【TEL】0538-37-4988  【E-mail】Mail Form

②Klase para sa mga nagsisimula sa Japanese na “Atsumare! Nihongo Hiroba”

Flyer ng klase ng wikang Hapon sa Lungsod ng Iwata (huli ng 2022)

 

★Mapa ng lugar

【1】Workpia Iwata 【2】Ryuyo Koryu Center 【3】Nishikai Koryu Center  【4】LaLaport Iwata

Lugar 【1】Workpia Iwata (Iwata-shi Mitsuke 2989-3)【2】Ryuyo Koryu Center (Iwata-shi Oka 783-1) 【3】Nishikai Koryu Center (Iwata-shi Nishikaiduka 1377-5) 【4】LaLaport Iwata(Iwata-shi Takamigaoka 1200) 【5】ONLINE (Zoom)
Araw at Oras 【1/2/3】Linggo 14:00-16:00 【4】Sabado 14:00-16:00 【5】Sabado 19:00-20:30
Nilalaman Matuto ng Japanese sa pamamagitan ng pag-uusap
Para sa Yung marunong magsalita ng kaunting Japanese
Matrikula ¥ 0
Telepono 0538-37-4988 Fax 0538-37-4988
Paano Mag-aplay

【Huling termino】 Nobyembre – Marso:  11 sessions (ONLINE:14 session)

Panahon ng aplikasyon: Oktubre 3(Lun), 2022 – Oktubre 24(Lun), 2022
・Mag-click dito para mag-apply→Application Form
※Hindi mo magagawang punan ang form hanggang sa magsimula ang panahon ng aplikasyon.
※Kung ang bilang ng mga kalahok ay lumampas sa kapasidad, maaari kang hilingin na
 maghintay pakikilahok.
・Mga Hakbang sa Paglahok
 Punan ang application form → Pagkatapos ng ika-24, makikipag-ugnayan sa iyo ang
   secretariat kung maaari kang lumahok o hindi → Pumunta sa venue sa araw ng aplikasyon

Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan
Iwata Association for International Communications and Exchanges.
(Iwata Kokusai Koryu Kyokai)

【TEL】0538-37-4988  【E-mail】Mail Form

③Klase ng mga bata ”Kodomo Nihongo Hiroba”

Flyer ng klase ng wikang Hapon sa Lungsod ng Iwata (huli ng 2022)

★Mapa ng lugar
【1】Workpia Iwata 【2】Nishikai Koryu Center

Lugar 【1】Wakupia Iwata (Iwata-shi Mitsuke 2989-3) 【2】Nishikai Koryu Center (Iwata-shi Nishikaiduka 1377-5)
Araw at Oras 【1】【2】Linggo 14:00-16:00
Nilalaman Komunikasyon sa Japanese at suporta sa pag-aaral ng paksa
Para sa Mga mag-aaral sa elementarya at junior high school na mga bata
Matrikula ¥ 0
Telepono 0538-37-4988 Fax 0538-37-4988
Paano Mag-aplay

【Huling termino】 Nobyembre – Marso:  11 sessions

Panahon ng aplikasyon: Oktubre 3(Lun), 2022 – Oktubre 24(Lun), 2022
・Mag-click dito para mag-apply→Application Form
※Hindi mo magagawang punan ang form hanggang sa magsimula ang panahon ng aplikasyon.
※Kung ang bilang ng mga kalahok ay lumampas sa kapasidad, maaari kang hilingin na
 maghintay pakikilahok.
・Mga Hakbang sa Paglahok
 Punan ang application form → Pagkatapos ng ika-24, makikipag-ugnayan sa iyo ang
   secretariat kung maaari kang lumahok o hindi → Pumunta sa venue sa araw ng aplikasyon

Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan
Iwata Association for International Communications and Exchanges.
(Iwata Kokusai Koryu Kyokai)

【TEL】0538-37-4988  【E-mail】Mail Form

Klase para sa JLPT

Flyer:Klase para sa JLPT

Lugar Wakupia Iwata (Iwata-shi Mitsuke 2989-3)
Araw at Oras Linggo 14: 00-16: 00 ①Unang semestre: 11 beses mula Mayo hanggang Setyembre  ②Pangalawang semestre: 11 beses mula Nobyembre hanggang Marso
Nilalaman Sinusuportahan namin ang pag-aaral sa bawat antas ng Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N5-N1.
Para sa Mga taong marunong magbasa ng hiragana at katakana.
Matrikula ¥300/Isang beses
Telepono 0538-37-4988 Fax 0538-37-4988
Paano Mag-aplay

Mangyaring makipag-ugnayan sa ibaba.

Iwata Association for International Communications and Exchanges
(Iwata Kokusai Koryu Kyokai)

【TEL】0538-37-4988  【E-mail】メールフォーム