トップページ > 日本語教室 > ③Klase ng mga bata ”Kodomo Nihongo Hiroba”

③Klase ng mga bata ”Kodomo Nihongo Hiroba”

Flyer ng klase ng wikang Hapon sa Lungsod ng Iwata (huli ng 2022)

★Mapa ng lugar
【1】Workpia Iwata 【2】Nishikai Koryu Center

Lugar 【1】Wakupia Iwata (Iwata-shi Mitsuke 2989-3) 【2】Nishikai Koryu Center (Iwata-shi Nishikaiduka 1377-5)
Araw at Oras 【1】【2】Linggo 14:00-16:00
Nilalaman Komunikasyon sa Japanese at suporta sa pag-aaral ng paksa
Para sa Mga mag-aaral sa elementarya at junior high school na mga bata
Matrikula ¥ 0
Telepono 0538-37-4988 Fax 0538-37-4988
Paano Mag-aplay

【Huling termino】 Nobyembre – Marso:  11 sessions

Panahon ng aplikasyon: Oktubre 3(Lun), 2022 – Oktubre 24(Lun), 2022
・Mag-click dito para mag-apply→Application Form
※Hindi mo magagawang punan ang form hanggang sa magsimula ang panahon ng aplikasyon.
※Kung ang bilang ng mga kalahok ay lumampas sa kapasidad, maaari kang hilingin na
 maghintay pakikilahok.
・Mga Hakbang sa Paglahok
 Punan ang application form → Pagkatapos ng ika-24, makikipag-ugnayan sa iyo ang
   secretariat kung maaari kang lumahok o hindi → Pumunta sa venue sa araw ng aplikasyon

Para sa mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan
Iwata Association for International Communications and Exchanges.
(Iwata Kokusai Koryu Kyokai)

【TEL】0538-37-4988  【E-mail】Mail Form

会場へのアクセス